Kerstconcert Schola Cantorum

Kerstconcert Schola Cantorum

zondag 17 december | 15:30 | gratis toegang
Sint-Janskathedraal, ‘s-Hertogenbosch
Schola Cantorum, zang | Jeroen Felix, rector cantus |  Véronique van den Engh, organist

Programma:

 1. Signum Magnum – Will Todd
 2. Wachet auf, ruft uns die Stimme – Johann Sebastian Bach
 3. Nesciens Mater – Jean Mouton
 4. One Small Child – David Meece
 5. Hodie Christus natus est – Jan Pieterszoon Sweelinck
 6. Geboren in de stal – Jetse Bremer, tekst: Wilbert Friederichs
 7. Gabriël’s message – arr. Jim Clements
 8. Toccata on ‘Veni Emmanuel’ – Andrew Carter
 9. Maria die soude naar Bethlehem gaan – Reinier Wakelkamp
 10. Spotless Rose – Ola Gjeilo
 11. In dulci jubilo – Heinrich Seuse
 12. The Lamb – John Tavener
 13. Alleluia, freuet euch ihr Christen alle – Andreas Hammerschmidt
 14. Hark the herald-angels sing – Felix Mendelssohn Bartholdy, arr. Sir David Willcocks

Schola Cantorum

De Schola Cantorum “Die Sangeren Onser Liever Vrouwen” is het koor van de Kathedrale basiliek van Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch. Een kerk met een zeer rijke historie en een koor met een eeuwenoude traditie. Het koor bestaat op dit moment uit zo’n 85 zangers.

Het oudste getuigenis van jongenskoorzang in de Sint Jan is een testament van Willem van Gent uit 1274. Willem van Gent vermaakte destijds drie schellingen per jaar voor het zingen van missen door de jongens van de Latijnse school. In de Middeleeuwen was deze school beroemd; ‘s-Hertogenbosch was toen een belangrijk cultureel centrum. Over die periode is veel terug te vinden in de archieven van de Illus­tre Lieve Vrouwe Broederschap. Zo blijkt uit rekeningen dat er zeker in de 14e eeuw al een orgel was in de Sint-Jan en dat diverse grote componisten uit de Lage Landen de stad bezochten en er werken maakten die in de koorboeken bewaard worden.

Gedurende bijna twee eeuwen was de Sint Jan in handen van de protestanten; in 1811 werd de kerk weer teruggeven aan de katholieken. De traditie van jongenszang is dan volledig verloren gegaan en herleeft pas weer in 1930 onder Rector Cantus Petrus de Bree, die een nieuwe jongensafdeling (de Schola Minor) op­richt­te. Jan Heerkens en Alphons Knegtel leidden achtereenvol­gens de Schola. Vanaf die tijd wordt weer veel renaissancemuziek uitgevoerd, met eigentijdse muziek als tweede zwaartepunt in het repertoire.

Onder leiding van Frans van Amels­voort groeide de Schola uit tot een van de belangrijkste Nederlandse kerkkoren. Jan Hoes en grote Brabantse musici als Floris van der Putt, Maurice Pirenne (rector cantus van 1965 tot en met 1991 en organist van 1991 tot en met 2008) en Pieter van Moergastel bouwden, ieder op zijn manier, de Schola verder uit. Zo kwam in 1972 een nieuwe loot aan de Scholastam, het meisjeskoor: de Schola Puellarum, gevolgd door de Schola Iuventatis in 2003. In 2013 zijn het jongens- en meisjeskoor samengevoegd tot de Schola Puerorum.

De Schola Cantorum werkt al meer dan 90 jaar principieel met jeugd en heeft een eigen opleidingsinstituut.

De Schola heeft een rijke historie maar is springlevend. Iedere zondag wordt er in twee liturgievieringen in verschillende samenstellingen gezongen. Regelmatig is het koor te beluisteren op radio en televisie. Voor concerten en liturgische vieringen bezocht de Schola veel buitenlandse steden zoals Parijs (Notre Dame), Ely en Cambridge (King’s College Chapel), Mainz, Brussel en Edinburg. In oktober 2009 zong de Schola in het kader van het 450-jarig bestaan van het Bisdom Den Bosch in de vier patriarchale basilieken in Rome, Sint-Pieter, Sint-Jan-van-Lateranen, Santa Maria Maggiore, Sint Paulus-buiten-de-muren, en tevens in de San Ignazio.

Onder de noemer ‘Muziek uit de Sint-Jankathedraal’ werden drie elpees en vijf cd’s uitgebracht; daarnaast werden ‘Bouwstenen voor liturgische vieringen’ en de ‘Sint-Jansmis’ van Maurice Pirenne op cd vastgelegd. Aan drie andere cd’s leverde de Schola een aandeel. Voor de grote betekenis in culturele zin ontving de Schola de zilveren Jeroen Boschpenning van de stad ‘s-Hertogenbosch en de Albert Swane Prijs.

Sinds 1996 staat het koor onder leiding van Rector Cantus Jeroen Felix. Organist van de kathedraal is sinds februari 2008 Véronique van den Engh.

Kijk voor meer informatie op www.schola.nl

Jeroen Felix

Jeroen Felix, geboren in Boxtel, studeerde hobo bij Koen van Slogteren aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.
Na zijn eindexamen hobo studeerde hij koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Zijn docenten aldaar waren Reinier Wakelkamp en Kerry Woodward. Daarnaast volgde hij diverse cursussen op het gebied van koor- en orkestdirectie, Gregoriaans en barokhobo. Als hoboïst concerteerde hij in binnen- en buitenland zowel solistisch als in ensembleverband. Als kerkmusicus was hij verbonden aan de Stadskerk St. Cathrien te Eindhoven, en mede oprichter van de concertserie ‘Muziek in de Cathrien’.

Hij is dirigent van het Helmonds Vocaal Ensemble en van 1990 tot en met 2009 dirigent van kamerkoor Musica Vocalis uit Uden. In september 1996 werd hij aangesteld als Rector Cantus van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek St. Jan in ‘s-Hertogenbosch. Met deze koren dirigeerde hij talloze concerten in binnen- en buitenland en verleende hij medewerking aan diverse radio-, televisie- en cd opnamen. Op 16 april 2005 nam hij de Anjer Kinderkoor Zangprijs, een cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, in ontvangst. De prijs is aan Jeroen Felix toegekend als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet op het terrein van methodisch zangonderricht aan kinderen en de wijze waarop hij daaraan als dirigent van kinderzangkoren in Noord-Brabant vorm en inhoud heeft gegeven.

Van 2010-2012 is hij werkzaam geweest als consulent vocale muziek bij de Stichting Kunstbalie te Tilburg.

Sinds 2006 is hij tevens dirigent van het Bach Collegium ‘s-Hertogenbosch, een vocaal en instrumentaal barokensemble. Dit ensemble is inmiddels bekend geworden door de serie ‘Bach op zaterdag’ in ‘s-Hertogenbosch. Jeroen Felix is initiatiefnemer van deze serie en oprichter van het Bach Collegium ‘s- Hertogenbosch. Op zondag 21 januari 2018  werd Jeroen Felix  benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 30 oktober 2021  werd hem de ‘Van de Putt penning’ uitgereikt. Een erepenning van het bisdom ‘s-Hertogenbosch voor bijzondere verdiensten voor de kerkmuziek en de muziek in zijn algemeenheid. Jeroen is per 1 oktober 2022 benoemd tot dirigent van het Boxmeers Vocaal Ensemble.

Kijk voor meer informatie op www.jeroenfelix.nl

Véronique van den Engh

Véronique van den Engh werd in ‘s-Hertogenbosch gebo­ren. Ze kreeg, na een aantal jaren pianoles, op 14-jarige leeftijd haar eerste orgellessen van haar oom Aat Broersen in Haarlem. Na haar Gymnasium B opleiding ging ze studeren aan het Bra­bants Conservatorium in Tilburg. Ze behaalde daar als leerling van Maurice Pirenne het diploma Docerend Musicus in juni 1989 en een jaar later het diploma Uitvoerend Musicus voor orgel. Bij Cees Rotteveel studeerde zij koordirectie, waar­voor ze in juni 1988 afstudeerde. Sinds augustus 1989 is zij als docent verbonden aan de Schola Cantorum van de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. Bij de Schola Cantorum was zij tevens meer dan twintig jaar assistent-dirigent. Gedurende vijfentwintig jaar was zij in de Sint-Jan assistent-organist. Op 1 februari 2008 volgde zij Maurice Pirenne op als organist van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch.

In samenwerking met de Schola Cantorum speelde zij in de vier patriarchale basilieken in Rome en o.a. in Mainz, Brussel en Edinburgh. Zij is voorzitter bij de Stichting Orgelkring “Hendrik Niehoff” en bestuurslid bij de Stichting Maurice Pirenne. In juni 2014 verscheen haar eerste cd ‘Imposant’, in juli 2015 haar tweede cd ‘Allure’ en in mei 2017 haar derde cd ‘Illuster’. Op de cd’s staan diverse orgelwerken, gespeeld op het monumentale groot orgel van de Sint-Janskathedraal. De cd’s ontvingen hoge waarderingen in de vakpers. Zij nam het initiatief tot het tot stand komen van en werkte mee aan het boek:  ‘Het groot orgel van de Sint-Janskathedraal, De Nachtwacht van ’s-Hertogenbosch’, dat in november 2016 verscheen. Composities van haar verschenen in het tijdschrift ‘Muziek en Liturgie’ (april 2018) en in ‘Nieuwe voorspelen & begeleidingen bij het Liedboek’ (2021). In april 2022 is een podcast met haar uitgebracht bij het programma ‘Alle registers open’ van de EO. In april 2023 was ze te horen in het radioprogramma ‘Maatwerk’ bij de rubriek ‘De pijplijn’.

Voor meer informatie zie: www.veroniquevandenengh.nl